Ollin blogi Maailmaa parantamassa

Palkkaeropopulismista

Tiedotusvälineet kuten Yle ja MTV ovat jälleen uutisoineet ”palkkaeroista” miesten ja naisten välillä. Ne ovat kuulemma nousseet huimat 0,1-prosenttiyksikköä, mikä on jo sinänsä naurettavan pieni nousu. Luvut eivät kuitenkaan edes kuvaa miesten ja naisten palkkaeroja, koska tässä vertailussa ei ole otettu huomioon, että miehet ja naiset tekevät eri töitä yleensäkin ja lisäksi töiden määrä myös eroaa suuresti.

Naisen eurosta puhuminen tällä tavalla on palkkaeropopulismia, koska se perustuu vääriin tilastotietoihin ja sillä yritetään vedota naisten tunteisiin. Jos todella haluttaisiin verrata miesten ja naisten palkkaeroja pitäisi vertailla samasta työstä maksettavaa palkkaa ja samanlaisilla kyvyillä ja kokemuksella varustettuja ihmisiä. Eroksi tulisi todennäköisesti hyvin pieni ero jos ollenkaan. Palkkaeroista puhuminen on siis täysin aiheetonta populismia, jolla yleisesti ottaen feministit haluavat edistää omia feministisiä tavoitteitaan ja lisätä tarpeetonta vastakkainasettelua sukupuolten välillä.

Miksi sitten tiedotusvälineet kuten Yle ja MTV toistelevat tämänkaltaisia ”uutisia”? Totuus löytyy varmasti toimittajien arvomaailmasta, joka on tutkitustikin hyvin punavihreää. Tämä on hyvin valitettavaa ja varsinkin se, että se vaikuttaa toimittajien uutisointiin niin selkeästi. Toimittajien pitäisi olla mahdollisimman tasapuolisia ja neutraaleja eikä edistää omaa agendaansa. Varsinkin Ylen valtionrahoittamana pitäisi ottaa oppia ja välittää uutisia tasapuolisemmin ja kiihkottomammin. Samanlaista kiihkoa ja ennakkoasenteellisuutta esiintyy myös usein suhtautumisessa USA:n republikaaneihin ja Donald Trumpiin. Heistä esitetään enemmän heidän epäonnistumisiaan, naureskellaan ja pyritään viestittämään, ettei heihin tarvitse suhtautua vakavasti. Todelliset poliittiset pyrkimykset jäävät uutisoinnissa aina vähemmälle. Toimittajien asenteellisuus ja jopa suuttumus paistaa usein läpi häiritsevästi.

Usein tuntuu siltä, että Ylestä on tullut yhden totuuden kanava. Erilaisia mielipiteitä ei sallita tai niitä ainakin vähätellään. Kaikki toimittajat ovat kuin samasta puusta veistettyjä. Yle ei voi kuitenkaan jatkaa punavihreän aatteen ja feminismin edistämistä valtionrahoilla. Sen pitää vaatia parempaa ammattitaitoa korkeastikoulutetuilta toimittajiltaan. Vai luuleeko Yle tosiaan, että ihmiset eivät huomaa heidän ennakkoasenteellisuuttaan?

 

Miesten ja naisten palkkaero | Ylen aamu-tv   (http://areena.yle.fi/1-3791679?autoplay=true)

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Piti tänä aamuna pistää kelloradio kiinni kun en kestänyt Ylen oksettavan puolueellista juontajakaksikkoa. Eikä ollut ensimmäinen kerta.

Tulipahan noustua ylös ajoissa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Naisen eurosta puhuminen tällä tavalla on palkkaeropopulismia, koska se perustuu vääriin tilastotietoihin ja sillä yritetään vedota naisten tunteisiin."

Ihan oikeita tilastolukemia tässä käytetään - naispalkansaajien säännöllisen työajan keskipalkkka kokoaikatyössä jää noin 83 prosenttiin miespalkansaajien keskimääräisestä säännöllisen työajan palkasta. Tämä palkkaero kuvaa miesten ja naisten yleistä sijoittumista työmarkkinoilla...

"Jos todella haluttaisiin verrata miesten ja naisten palkkaeroja pitäisi vertailla samasta työstä maksettavaa palkkaa ja samanlaisilla kyvyillä ja kokemuksella varustettuja ihmisiä. Eroksi tulisi todennäköisesti hyvin pieni ero jos ollenkaan."

Kyllä, samalla ammattinimikkeellä saman työnantajan palveluksessa olevien nais- ja miespalkansaajien välille jää edelleen palkkasyrjintää indikoivaa selittymätöntä palkkaeroa (koulutus, osaaminen, työn vaativuus huomioituna) tilastollisesti merkittävässä määrin - ammatti- ja toimialasta riippuen kolmesta viiteentoista prosenttiin yleensä siten, että sopimuspalkka-aloilla tuo selittymättömän eron osuus on suurin...

Käyttäjän paulisumanen kuva
Pauli Sumanen

Miehiä huijataan Suomen virallisessa palkkaerolaskennassa

Suomen virallinen palkkaerolaskelma tehdään Tilastokeskuksen ansiotasoindeksitilastosta. Se vertailee miesten ja naisten bruttokuukausiansioita, joista on poistettu tuntiperustaisesti maksetut ylityökorvaukset. Tuntipalkkalaisille muodostetaan keinotekoinen kuukausipalkka kertomalla kuukauden keskimääräinen bruttotuntipalkka tuntimäärällä 170. Mitään muita palkkaan vaikuttavia asioita ei huomioida. Tämä ”sukupuolten palkkaero” on siis tasoittamaton/korjaamaton bruttokuukausiansioista laskettu sukupuolten välinen ero ansioissa. YLE:n, TANE:n ja STM:n tasa-arvoyksikön väitteet, että siinä on huomioitu tehdyt työtunnit, ovat valhetta.

Mitä tasoitettavaa/korjattavaa siinä on? Miten miehiä huijataan?

1. EU:n virallinen palkkaero lasketaan bruttotuntipalkkoista, ”unadjusted gender wage gap”. Suomi laskee tasoittamattomista bruttokuukausipalkoista (unadjusted gender monthly pay gap).
2. Euroopan komission oikeusasioiden pääosasto sanoo: ”Tasoittamattomat (unadjusted) palkkaerolaskelmat eivät ota huomioon sellaisia sukupuolten palkkaeroon vaikuttavia tekijöitä kuten erot koulutuksessa, työkokemuksessa, tehdyissä työtunneissa, työtehtävissä jne.”
3. YK ja ILO: ” Mikä selittää tasoittamatonta/korjaamatonta palkkaeroa?” Vastaus: Koulutustaso ja koulutusala; Työkokemus ja virkaikä; Tehdyt työtunnit; Organisaation koko ja toimiala…”
4. ILO 100 –sopimus sanoo, ettei ei-syrjiviä lisiä saa ottaa mukaan tasa-arvoiseen palkkavertailuun.
5. EU-parlamentin päätöslauselma 2008/2012(INI) ”Suositukset miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta” sanoo (ote kohdasta G):
”G. katsoo, ettei palkkaero perustu pelkästään bruttotuntipalkkojen eroihin, vaan että pitäisi ottaa huomioon myös yksittäiset palkat, ammatillinen osaaminen, työn organisointi, ammatillinen kokemus ja tuottavuus, joita on arvioitava ei vain määrällisesti (fyysiset läsnäolotunnit työpaikalla) vaan myös laadullisesti, sekä lyhyemmästä työajasta, lomista ja hoitovelvol-lisuuksista johtuvien poissaoloaikojen vaikutukset palkkojen jakautumismekanismeihin…
6. EU-parlamentin päätöslauselma 2011/2285(INI) ”Miehille ja naisille samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka” suosittelee, että komission ja jäsenvaltioiden tulee laskea: ”Sukupuolten palkkaero, jonka ei pidä kattaa ainoastaan bruttotuntipalkkaa ja jossa on eroteltava tasoittamaton ja nettona laskettava sukupuolten palkkaero.”

Teemme karkean tuntipalkkaerolaskelman, jossa on otettu huomioon kvantitatiivinen tuottavuus, eli se, että miehet tekevät noin 20 % enemmän vuosityötunteja kuin naiset: Verohallinnon tilastot kertovat, että naiset ovat saaneet palkkatuloina viime vuosina noin 76 - 78 % miesten verotettavista palkkatuloista. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimus 1999 – 2000 kertoo, että palkansaajanaiset tekevät noin 79 - 80 % miesten tekemistä vuosityötunneista. Tilastot kertovat myös, että sekä ansioiden että työtuntien suhde muuttuu erittäin hitaasti. Kun poistamme luvuista ylityökorvaukset, joita miehet saavat yli kaksi kertaa naisia enemmän, tehdyillä työtunneilla korjattu keskituntipalkka on miehillä ja naisilla suunnilleen sama. Muita EU:n, YK:n ja ILO:n havaitsemia epäkohtia palkkaerolaskelmassa ei tässä ole huomioitu. Eikä naisten parempia eläke-etuuksia (noin + 8 %) eikä asevelvollisuuden haittaa miesten elinikäisille ansioille (noin – 4 %).

Tasoittamaton/korjaamaton ero kuukausipalkassa on Suomessa noin 17 %, mutta kvantitatiivisella tuottavuudella (=tehdyillä työtunneilla) tasoitettu ero tuntipalkassa on nolla (0).

Toimituksen poiminnat